Nadzór nad lasami niepaństwowymi Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nadzorowane

Wykaz wsi i powierzchnia lasów nadzorowanych w ramach Porozumienia pomiędzy Starostą Świeckim a Nadleśnictwem Osie z dnia 02 stycznia 2019 r.:

 

 Gmina   Wieś  Leśnictwo  Leśniczy  Telefon        Telefon  Powierzchnia [ha]
 Warlubie  Wielki Komorsk  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  12,58
 Warlubie  Kurzejewo  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  8,44
 Warlubie  Komorsk  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  29,49
 Warlubie  Płochocinek  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  106,35
 Warlubie  Warlubie  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  6,01
 Warlubie  Płochocin  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  1,68
 Nowe  Morgi  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  23,23
 Nowe  Gajewo  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  45,96
 Nowe  Rychława  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  0,18
 Nowe  Kozielec  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  26,60
 Nowe  Mały Komorsk  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  15,17
 Nowe  Pastwiska i Piaski  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  4,16
 Nowe  Tryl  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  4,89
 Nowe  Kończyce  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  6,32
 Nowe  Milewko  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  3,86
 Nowe  Twarda Góra  Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  0,57
 Nowe  Zdrojewo  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  39,74
 Nowe  Osiny  Dobre  Sebastian Pawlik 52 3326010  606986813  13,14
Nowe Nowe Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010 606986813 4,10
Warlubie Lasy własności Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bzowie Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010 606986813 1,56
Warlubie Lasy własności Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wielkim Komorsku Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010 606986813 2,47
Warlubie Lasy własności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wielkim Komorsku Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010 606986813 2,46
Nowe Lasy własności Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowem Dobre Sebastian Pawlik 52 3326010 606986813 1,75
             360,71
 Nowe  Głodowo  Średnik  Wojciech Deinowski 52 3328556  692763759  8,39
 Nowe  Gajewo Zabudowania  Średnik  Wojciech Deinowski 52 3328556  692763759  77,94
             86,33
 Warlubie  Lipinki  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu  Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  167,58
 Osie  Brzeziny  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  30,46
 Osie  Jaszcz  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  20,86
 Osie  Miedzno  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  82,09
 Osie  Osie  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  70,14
 Osie  Radańska  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu  Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  14,27
 Osie  Stara Rzeka  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  22,74
 Osie  Wałkowiska specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  34,12
 Osie  Lasy własności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Osiu  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  11,18
 Osie  Lasy własności Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiu  specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu   Rafał Zomkowski 52 3329503  532365109  5,86
Warlubie Lasy własności Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipinkach specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu  Rafał Zomkowski 52 3329503 532365109 5,27
             464,57
       Razem w nadzorze:  911,61