Lista aktualności Lista aktualności

Nie tylko o bezpieczeństwie lasów

10 marca 2015 roku w Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” w Nadleśnictwie Dąbrowa odbyła się narada koordynacyjna dotycząca ochrony przeciwpożarowej i szkodnictwa leśnego w 2014 roku.

Naradę otworzył Pan nadleśniczy Artur Karetko, który powitał zaproszonych gości: nadleśniczych  Marka Sobczaka i Piotra Kasprzyka oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy, PLK PKP w Laskowicach Pomorskich, OSP Dragacz, Urzędu Gminy w Dragaczu i Jeżewie, a także pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa, Trzebciny i Osie.
    Obecni na naradzie przedstawiciele samorządu terytorialnego, Policji    i Straży włączyli się do dyskusji i podkreślili, iż doceniają wieloletnią pracę leśników dot. ochrony przeciwpożarowej lasów i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, której efekty widoczne są na co dzień (mniej  śmieci w lasach, pożarów i kradzieży drewna, itp.)
   Uczestnicy narady zgodnie uznali, że liczba pożarów i przypadków szkodnictwa leśnego na terenie trzech nadleśnictw w porównaniu do innych Nadleśnictw z RDLP w Toruniu są satysfakcjonujące, co wynika    z różnorodnych działań i odpowiednio prowadzonej profilaktyki.   
   Na koniec nadleśniczy Artur Karetko podziękował zebranym za udział w spotkaniu oraz zaprosił na poczęstunek.

Tekst i foto: Zbigniew Marek