Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny w LKP

Zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w okresie od 01.02.2015 do 05.03.2015 w Leśnych Kompleksach Promocyjnych została przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny grubej metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych powierzchniach.

Na terenie Nadleśnictwa Osie liczenie zwierzyny odbywało się w dniach 25-27 lutego 2015r. Wybór powierzchni dokonany został za pomocą programu komputerowego zwanego generatorem liczb losowych. W sumie wykonano 17 pędzeń próbnych na łącznej powierzchni ok. 1300 ha.
Do przeprowadzenia inwentaryzacji niezbędny był zespół liczący minimum 40 osób. W przedsięwzięciu udział brali pracownicy Nadleśnictwa, Zakładu Usług Leśnych oraz myśliwi.
Podczas pędzeń zaobserwowano jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, zające oraz 2 łosie na terenie leśnictwa Orli Dwór.
Na tej samej powierzchni założona zostanie sieć powierzchni monitoringowych szkód powodowanych przez zwierzynę w celu określenia zależności między liczebnością zwierzyny a wielkością szkód.


Tekst: Monika Adametz
Foto: Zbigniew Fałkowski