Nadzór nad lasami niepaństwowymi Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W każdy poniedziałek w godz. 7.30-13.00 pod numerem 17 2420000 leśnicy naszego nadleśnictwa przyjmują telefony w  sprawie lasów niepaństwowych:

  • Krzysztof Kowalski – obwód 12 (gminy: Nowa Sarzyna, Rakszawa, Czarna),
  • Jan Kowalski – obwód 13 (gminy: Grodzisko Dolne, Leżajsk, Białobrzegi),
  • Jan Nowak – obwód 14 (gminy: Kuryłówka, Żołynia)

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Materiały do pobrania