Lista aktualności Lista aktualności

System obserwacyjno-alarmowy w Ochronie Przeciwpożarowej

System obserwacyjno-alarmowy w Ochronie Przeciwpożarowej w Nadleśnictwie

• Sieć stałej obserwacji naziemnej to wieże obserwacyjne i telewizyjne. Sieć tę tworzą punkty, z których można obserwować tereny leśne w celu wykrycia pożarów.


 
• Patrole przeciwpożarowe lotnicze i naziemne w okresie największego zagrożenia w celu monitorowania terenów leśnych i wczesnego wykrywania pożarów.


 
• Punkty alarmowo-dyspozycyjne tworzone w nadleśnictwach, w których pełnione są dyżury od dnia 1 marca do 30 września lub do odwołania. Osoby dyżurujące przyjmują zgłoszenia o zagrożeniu i współdziałają w organizacji akcji gaśniczej. Telefon do PAD w Nadleśnictwie Osie 606-146-228

• Sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej to radiotelefony bazowe, samochodowe i noszone uzupełnione o telefoniczną sieć stacjonarną i komórkową.


 
• Dyżury domowe pełnione przez pracowników służby leśnej i kierowców samochodu patrolowo-gaśniczego. Po wykryciu zagrożenia dyżurny PAD kieruje te osoby na miejsce zdarzenia w celu potwierdzenia pożaru i organizowania działań do czasu przybycia straży pożarnej.

 

Tekst: Monika Adametz

Foto: archiwum Nadleśnictwa Osie