Lista aktualności Lista aktualności

Nad Wdą 2016

W sobotę i niedzielę 11-12 czerwca odbyła się Impreza na Orientację „Nad Wdą 2016", zaliczana do czterech cykli pucharowych: Pucharu Województwa Kujaw-sko-Pomorskiego, Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Powiatu Świeckiego oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO.

Wyniki zawodów zostaną uwzględnione również w rywalizacji w ramach OrientLigi.
Po raz ósmy zawody organizowało Bractwo Czarnej Wody. Patronat nad im-prezą objęli Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski oraz Nadleśniczy Nadleśnic-twa Osie Pan Marek Sobczak. Zawody były współfinansowane ze środków woje-wództwa kujawsko-pomorskiego, jako, że Bractwo kolejny raz uzyskało grant w konkursie marszałkowskim, oraz ze środków gminy Osie.
Baza zawodów znajdowała się w Jutrzence, czyli części Zespołu Szkół w Osiu, a baza nocna na polu biwakowym w Żurze. Pięć tras pieszych krótkich zbu-dowano na terenie między Zalewem Żurskim, Osiem i Radańską. Dwie trasy kolar-skie obejmowały tereny między Osiem, Wdą i Sobiną. Nocna trasa długa prowadziła po lasach między Spławiem a Grzybkiem. Nowością były dwie trasy dla biegaczy.   
W imprezie uczestniczyło prawie 140 zawodników z północnej Polski, a na-wet z Warszawy.
Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach odnieśli:
•    TP dzieci – Michał Hinkelmann, Aleksandra Kośmider i Małgorzata Pawlik (Azymut Osie – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Osiu)
•    TD dzieci – Wiktoria Dąbrowska, Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska  (Azymut Osie – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Osiu)
•    TM gimnazjaliści – Jan Cichocki i Paweł Jezierski (Azymut Osie – Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiu)
•    TU (juniorzy i seniorzy) – Jarosław Malinowski i Mateusz Kozioł oraz Tomasz Idczak i Paweł Mechliński (wszyscy Azymut Osie)
•    TZ (zaawansowani) – Rafał Dulski (KInO Ekoton Grudziądz) oraz Karol Wroń-ski (Krzaczor Team Gdańsk)
•    TKr (krajoznawcza) – Rafał Sikora i Mateusz Spadik (Bytonia/Radostowo) oraz Joanna Pałdyna i Adam Żyliński (Orla Perć Gdańsk)
•    TR1 (rowerowa 3 godziny) – Bartłomiej Gromowski (STK LUKS Pol Czersk)
•    TR2 (rowerowa 5 godzin) – Adrian Nikonowicz (KKW Gdańsk)
•    TB1 (biegowa dłuższa) – Zbigniew Fałkowski (Azymut Osie-Leśnicy)
•    TB2 (biegowa krótsza) – Grzegorz Kotlęga i Hubert Socha (Nocni Pożeracze Umysłów).
Zarząd Bractwa Czarnej Wody dziękuje współorganizatorom, bez których ogromna praca przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów byłaby niemożliwa. Byli nimi – Klub Imprez na Orientację „Azymut" Osie, Nadleśnictwa Osie i Trzebciny, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu, Ze-spół Szkół w Osiu, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Bu-daje" w Osiu, 7 Drużyna Harcerska „Azymut" im. Szarych Szeregów w Osiu oraz opiekunowie pola biwakowego w Żurze.
Podziękowania kierujemy również do sponsorów. Finansowo wsparł nas Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a pamiątkowe znaczki ufun-dował Wójt Gminy Osie.
Prezes Bractwa dziękuje też wszystkim członkom i sympatykom naszego stowarzyszenia oraz innym osobom, które pracowały przy przygotowaniu i prze-prowadzeniu imprezy, promującej naszą małą Ojczyznę i jej mieszkańców.
Szczegółowe wyniki zawodów (a później mapy) można znaleźć na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz Pucharu Borów Tu-cholskich www.pbt.turystyka.pl.
Następna Impreza na Orientację „Nad Wdą 2017" już za rok. Zapraszamy!!!

                                                       

Tekst i foto: Józef Malinowski