Lista aktualności Lista aktualności

Harcerze chętni do pomocy

W środowe przedpołudnie, 13 lipca br. grupa uczestników kursu instruktorów ZHP z całej Polski, stacjonujących w Żurze, zgłosiła się do leśniczego leśnictwa Osie Mariusza Deinowskiego z ofertą pomocy przy dowolnych pracach w leśnictwie, w zamian prosząc o opowieść o pracy leśnika.

Lepiej trafić nie mogli. Kolega leśniczy bez większego namysłu zagospodarował chętne młode ręce do zbierania śmieci na trasie Żur-Osie, których w sezonie letnim jest szczególnie dużo i zebrało się tego 8 ubitych worków. Ponieważ zbieranie śmieci nie jest zajęciem stricte branżowym, leśniczy (który ma swoisty dar opowiadania) pięknie w tym czasie przedstawiał młodzieży jak żyją leśnicy, jak wygląda codzienność leśniczego i ile spraw ma na głowie. Było o wszystkich istotnych działach w leśnictwie: hodowli lasu, ochronie (była okazja po drodze, żeby zobaczyć pułapki na brudnicę mniszkę), pozyskaniu drewna, zagrożeniu przeciwpożarowym. Z pewnością była to doskonała lekcja i praktyczna i teoretyczna dla chłonnych umysłów. Przy rozstaniu wymieniono się telefonami, zapewniając o chęci dalszej współpracy.


Tekst: Jadwiga Ginter, foto: Zbigniew Marek